Om Coachning

Ett liv är fyllt av så mycket. Som människa kommer man flera gånger under sin livstid till tillfällen då det hade varit bra att bolla tankar och idéer med en Coach.

Coachning är också ett förhållningssätt inom ledarskap att utveckla medarbetare på ett sätt som ger viktiga resultat för organisationen. För en individ kan coachning bli katalysatorn att tänka annorlunda, utforska alternativ och hitta den inre motorn.

ANIKA 3

Kanske vill du hitta en bättre balans mellan jobb och privatliv, kanske vill du stärka ditt självförtroende. Eller så har du en ny livssituation som du inte är bekväm med. Det kan också handla om att sätta upp en strategi för att nå en ny nivå i ditt liv och arbeta mot dessa.

Målstyrd

All coacning som Bynika genomför är målstyrd och för att nå målen krävs handling av dig.

Våga tala

Livet är för kort för att sopa saker och ting under mattan. Genom att vara sanna mot oss själva finns det många saker som kan förändras. Samtidigt finns det också saker som vi inte kan förändra men måste förhålla oss till, kanske är det just det du vill jobba med: Som din personliga och professionella coach guidar, sparrar och utmanar jag dig. Jag kommer att vara ditt bollplank som får dig att lyfta blicken, vare sig det handlar om dig som människa eller om ditt arbete.

ANIKA 1

Du är ditt eget varumärke

Hur kan du ha nytta av din personlighet i dina relationer och i din karriär? Finns det en potential att förbättra i någon del? Som coach hjälper jag dig att identifiera dina goda egenskaper och stärka dem samtidigt som du kan arbeta mot att försvaga dina dåliga sidor.

Sekretess

Att som avhandlas hos mig stannar mellan oss. Vid vårt första möte gör vi också en coach överenskommelse som reglerar möten, pris och sekretess.